تبلیغات
شورگشتی ام
دوشنبه 3 شهریور 1393

سلام ؛ خوش آمدید!

   نوشته شده توسط: محمد شورگشتی    

 


           

___________________________ با سلام و عرض ادب، خدمت شما بازدید کننده ی عزیز!

متذکر می گردد مطالب این وبلاگ تماما نوشته های منتشر شده و نشده ی حقیر است؛

که از این دریچه  و به تدریج ، به تماشای چشمان نازنین شما نشسته و می نشینند!

  __ با کمال افتخار منتظر دیدگاه های سازنده ی شما بزرگوار هستیم!

  _______________*کپی و نقل پست ها ، با ذکر نویسنده مجاز است*

_________________________________ شورگشتی


سه شنبه 29 مهر 1393

باغ سی ام

   نوشته شده توسط: محمد شورگشتی    نوع مطلب :باغ سی ام ،


_______________________________________شورگشتی________________________________________________
دیو هفت سر!
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ساعت 21:3 شماره پست: 475
 

 یه دیو زشت هفت سر      به دنبــــال آدمـــاست!

 اون ها رو می کشونه     هرجایی که خودش خواست

 

  از جنـــــس جنّیانــــه          جا و مکـــان نــداره

 صبح باشه یا ظهر و شب       وقـت و زمـان نداره

 

 مادر بزرگـــــم میگه:         به یــاد تـــو بمونــــه

 اسم کثیفش ابلیس      اسم دیگه ش شیطونه

 

 شیطـــون پـــر ادّعــــا          با آدمـــــا دشمنـــــه

 می یاد با دوز و کلک         اون ها رو گول می زنه

 

 برو به جنگ شیطون        با حرف و کارای خوب

 شیشه ی عمر دیو و      به سنگ راهت بکوب!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

من و سماور

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ساعت 20:50 شماره پست: 474

 

شیطونکم شیطونک              همه ش میگم که: خاموش

نـــدادم و نمــی دم                به حرف هیچ کسی گوش

*

« غروب شده شیطونک!           سمـــاور و روشــن کن

الان بابات می رسه             یه کم ، کمک به من کن! »

 

مــن ولــی با مامانـــم             قهرم و ... تا ستــاره

همه ش میگه کار دارم          او منــو دوست نداره!

 

قل قل قل می جوشه        خونـه پر از صــدا شد

بخــار دراومد از اون           سمـــاور ، اژدها شد!!

 

مامـان میگه : « عزیــزم!         تــو مثل این سمــاور

هی با خودت میجوشی        یه کم طاقــت بیــاور

 

برای یک بار شده          حرف مامانو گوش کن

آب تنت تمــوم شد          سماور و خاموش کن! »

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

تسلا
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:34 شماره پست: 473
 

نمی بینی دل من بی پناهه

نمی جویی تسلایش ، گناهه

مگو : بی اطلاعی از دل من!

همین دور و بری ، قلبم گواهه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

نوحه خوان

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:32 شماره پست: 472

 

دلم ، پیچیده در اشک و دعایه!

شب و روزم ، شب و روز عزایه!

دل من می زنه بر صورتش چنگ!

دل من ، نوحــه خــوان کربـــلایه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

زینب
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:28 شماره پست: 471
 

 درختــی قــد خمیــده ، داغــداره

 تبـــر ها می زننـــد و استـــواره!

 دل زینب خدا می دانه دل نیست!

 دل زینـــب شکـــوه کـــــوه داره!


 _______________________________________شورگشتی________________________________________________

طاق آسمان
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:24 شماره پست: 470
 

دو چشمم : پاره ای از آسمانه!

سیاهی مردمک : خورشید آنه!

پس از هر گریه ام ، رگ های خونی:

- به طاق آسمان - رنگین کمانه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بازنده
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:17 شماره پست: 469
 

دلم با نیزه و خنجر می آیه!

به قلب معرکه ، با سر می آیه

دلم بازنده ی عشقی سیاه و

از او هرچه بگویی ، بر می آیه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

اغوا
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:17 شماره پست: 468
 

به من گفتی: « برو، جوری نمیشه

اگر رفتــی ، ره دوری نمیشه! »

و مـــن رفتم ولی خوبه بدانـــی

چنین اغوا ، کر و کوری نمیشه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

خوش بین
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:11 شماره پست: 467
 

پرستو طعمه ی شاهینه ، مردم!

هوای سینه ام سنگینه ، مردم!

دلم - این تیشه از جانش گذشته -

هنوزم بر وفا خوش بینه ، مردم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

مست
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:8 شماره پست: 466
 

دلم مسته ، دلم سرمست یاره

پلنگـــی محــو رفتــار شکـــاره!

صدای تیر و آهو جست و دررفت

دل زارم همیشه بــد می آره!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

پرنده

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:2 شماره پست: 465

 

پرنده در قفس ، دلتنگ لونه

دوبیتی های بابا رو می خونه

پرنـــده می کنه یـــاد زمانـــی

که گیر افتاد با یک مشت دونه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

جام گناه
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:19 شماره پست: 464
 

 هوا و خانه و کویم ، سیاهه

 دل مست هوس جویم ، سیاهه

 زدم جام گناهی در دل شب

 هوا روشن شد و رویم سیاهه!!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بی تاب

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:16 شماره پست: 463

 

چو مو از عشق بی تابه؟! ندونم

 دو چشمش چشمه ی آبه؟! ندونم

مـــو که بیــــدار شب های درازم

گلـــم بیـــداره یا خوابــــه؟ ندونم

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

تفاهم
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:6 شماره پست: 462
 

من عشقم در دل تو جا ندارد!

تو عشقت در دلم معنا ندارد!

بیا بر زندگی شیرین نشینیم!

تفاهم هیچ کس چون ما ندارد!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

دوری

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:2 شماره پست: 461

 

چقدر از دوری تو غصه خوردم

نه خوردم غصه ، از دست تو مردم!

بله مردم ، ولی یک لحظه حتی

قسم بر عشق ، از یادت نبردم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

پیوند
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 22:18 شماره پست: 460
 

یکی چون تو ، به دل لبخند دارد!

یکی چون من ، ز غم الوند دارد!

مگر تو یار من گردی! که گویند:

خوشی با ناخوشی پیوند دارد!!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

پشیمان

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 22:8 شماره پست: 459

 

بـــــدم ، اما پشیمـــــان در ته دل

تقاضــامند احســــــان ، در ته دل

بدی های من از بدبختی ام هست!

ندارم قصــد عصیـــان ، در ته دل!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

کوچ
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 22:4 شماره پست: 458
 

زمین ، سبز و تر و زیباست اینجا

شکـــوه آسمــان پیداست اینجا

پرنـــده! شهــر ما شهــر بهــاران

سخن از کوچ ، بی معناست اینجا

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بهت

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 19:1 شماره پست: 457

 

 دلم در پیچ آب و قوت ، مانده ست

 دلم در چنگ دو طاغوت مانده ست!

 چگونه بهـت چشمــم را کند باز؟!

 که خود در کار خود مبهوت مانده ست!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

وسعت
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 18:54 شماره پست: 456
 

نمی گویم: «سکون ما را ببخشای»

دلم تنگ و ... دلم را جا ببخشای!

که بر استخر طوفان داده و موج؟!

دلــم را وسعت دریــــا ببخشای!


 _______________________________________شورگشتی________________________________________________

گناه

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 16:7 شماره پست: 455

 

به لب ، نام تو را بردن گناه است!

- در این بحبوحه - دل ، فکر نگاه است!

دلـــم را هر که می خواهد ببیند!

از این پس روزگار دل سیاه است!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

الهام
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 16:3 شماره پست: 454
 

دعــا کن در تمنایـــت بمیرم

به عشق روی زیبایت بمیرم

شده الهام، می میرم من امشب

بیا ، تا بلکه در پایت بمیرم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

شور

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 15:59 شماره پست: 453

 

 چنان ایام نزدیک بهـــــارم!

             نمانده آنقدَر تا انفجــــارم!

 به زودی سبزی وشور وطراوت

            بریزد چکّه چکّه از کنارم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بخشش
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 15:49 شماره پست: 452
 

مــرا بر دیــن توحیــــدی بمیران!

به راهــــی که پسندیدی بمیران

نه وقتی توشه برگیرم - خیال است -

مرا وقتی که بخشیدی ، بمیرانبرچسب ها: دیو هفت سر/من وسماور/تسلا/نوحه خوان/زینب/طاق آسمان/بازنده/اغوا/خوشبین/مست/پرنده/جام گناه/بی تاب/تفاهم/دوری/پیوند/پشیمان/کوچ/بهت/وسعت/گناه/الهام/شور/بخشش ،

تعداد کل صفحات: 30 1 2 3 4 5 6 7 ...