تبلیغات
شورگشتی ام - باغ چهارم
جمعه 7 شهریور 1393

باغ چهارم

   نوشته شده توسط: محمد شورگشتی    نوع مطلب :باغ چهارم ،


 ________________________________________شورگشتی________________________________________________
  گور آرزو
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 17:29 شماره پست: 50  

گلم رفت و دل من جای او شد!

دل من گور تنگ آرزو شد!

سرابی نه؛ حقیقت داشت یارم

چو آبی بود و در شن ها فرو شد!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
جنگل
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 14:48 شماره پست: 49  

به دل : درد و غم و اندوه دارم

به سر : سنگینی یک کوه دارم

تبرهای خوشی، شاخه به شاخه

چه سازد ؟ جنگلی انبوه دارم!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  انجیر
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 14:33 شماره پست: 48  

به من گفتند : « تو شمشیر داری                      

دلی از دست من دلگیر داری »

خدا لعنت کند این مردمان را!                   

  تو که در دست و لب انجیر داری!  

________________________________________شورگشتی________________________________________________
عشق الهی
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 14:20 شماره پست: 47  

چیه ثروت که من نامش بگویم؟!

چیه شهرت؟! - که اوهامش بگویم!

به جای این دو ، عشقم داده الله

چطوری شکر انعامش بگویم؟!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  درویش
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 14:7 شماره پست: 46  

من آن درویش تنهای خموشم

نمی خواهد کسی جوش و خروشم

فقط از در زدن ها مانده با من

صدای تک تک قفلی به گوشم!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
از این شهر!
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 13:53 شماره پست: 45  

خداوندا! کر و کورید یـــــاران!

ز درک رنج من دورید یــــــاران!

شمایان را فقط دارم از این شهر!

شما هم با من اینجورید! یــاران!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  سربلند!
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 11:25 شماره پست: 44  

هدف تنها همین: پایت رسیدن!      

کمی تا اوج دنیایت رسیدن!

تو کوه سربلند افتخاری ...          

محال ماست بالایت رسیدن!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
غم
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 11:12 شماره پست: 43  

دلم غــم دارد و غــم دارد و غــــم

غمـــــــم آتش زند بر جان عالـــم

غمـــــــم را با رفیقانم مگــــــوئید!

که با او قتل دشمن می کنم من!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  تنها
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ساعت 14:0 شماره پست: 42  

دلت آمد مرا تنها گذاری؟!!

مرا در بین سختی ها گذاری؟!!

دلم خوش بود از دنیا به یک تو

تو هم بر حرمت دل پا گذاری؟!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
آهو برّه!
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ساعت 13:44 شماره پست: 41  

تو آهو برّه ای، زیبا نگاهی

چه چشمان قشنگ بیگناهی!!

میان گرگ و روباه و شغال و

پلنگ و شیر و کرکس ها چه خواهی؟!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  مرهم
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ساعت 12:3 شماره پست: 40 

نبینی قه قه و لبخندم ای گل!

نیندیشی که چه خرسندم ای گل!

نشسته بر سر صد پاره ی دل -

به خنده مرهمی می بندم ای گل!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
آغوش عشق
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ساعت 11:52 شماره پست: 39  

اسیر غربت دشتم دوباره

همان حیران سرگشتم دوباره

تو را از یاد برده بودم ای عشق!

به آغوش تو برگشتم دوباره!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
قناعت
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ساعت 11:40 شماره پست: 38    

دو روز عمر - عمر بی امان را

قناعت پیشه کردم آب و نان را

به انگشتی گرفتم ماه را روی!

به انگشتی گرفتم آسمان را!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
 
گلوی باطل
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ساعت 11:6 شماره پست: 37  

جوانی ام نرفته، جز ... در آرزوی باطلی

خدا! چه داده ای مرا؟! ... دلِ مگوی باطلی

 کسی ز خویش گم شده، به کوچه های جهل و من  

به جست و جو فتاده ام ... به جست و جوی باطلی

برو برو،  بــــــــــرو هوس! خدای وادی عبث!

چه خوانده ای به گوش من، به جز گلوی باطلی؟!

چقدر با خودِ خودم ، به گفت و گو نشسته ام

که ای بشر! بشر بشو؛ چه گفت و گوی باطلی!

خوشا زمین گذاشتن، سر پر از غرور را

نه قیل و قال بیخودی، نه های و هوی باطلی

نماز خوانده ام؟ بلی - قبولی اش ... خدا کند

- نماز خوانده ام ولی، وضو وضوی باطلی!

به سوی باده رفتنم، در این زمانه حتمی و

فقط ببخش، می روم اگر به سوی باطلی!

دقیقه ها غنیمت است ... شعر بایدم نوشت

و تشنه ای که می کشد، به سر سبوی باطلی!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  با تو!
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 22:7 شماره پست: 36  

از چهار جهت، غروب را فتح کنم!            

تا ... سردی سنگ و چوب را فتح کنم!

تو ، آب نه و هوا نه و ... نافذتر !!                

با تو ، همه ی قلوب را فتح کنم!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
 گرمی رحمت
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 21:36 شماره پست: 35  

در روز ... میان راه ها خورشیدی!

شب ... ماه و ستاره های پر امّیدی!

تو گرمی رحمت خدایی، که به ما

همراه تمام لحظه ها باریدی!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  عاشق پیشه
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 17:46 شماره پست: 34  

خدایا! جان عاشق پیشه ای ده

ز فرعیات بگذر؛ ریشه ای ده

اگر عشق تو بر جانم حرام است!

بزرگی کن - به دستم تیشه ای ده!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  برای خاطر من!
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 17:2 شماره پست: 33  

میان کوچه باغم می دوی تــــــــــــو             

مرا دیده - پشیمان می شوی تــــــــــــــو

برای خاطر من آمدی؟! نــــــــــــــــــــه!            

برای خاطر من می روی تــــــــــــو !!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
اشتباه
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 16:45 شماره پست: 32  

دل رفــــــت سراســــــیمه به راهـــــــی دیـــــــــگر

من هـــــم پــــــی او و ... اشـــــتباهــــــی دیــــــگر!

- یـــــک کــــوه! - جرائمــــم نمـــی بخـــــشد دوســت

ایــــن نیــــز، خـــودش هسـت گنــــاهــــی دیـــــــــگر!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  بی خزان
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 16:32 شماره پست: 31  

روی گل تو ... سپیده باید گفتن!

یک باغ خزان ندیده باید گفتن!

پیش تو رباعی و دوبیتی کوتاه

در وصف شما قصیده باید گفتن!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
لعن
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 16:16 شماره پست: 30  

به عالم گرد غم پاشیده دیدم

بساط مهر را برچیده دیدم

شده کارم همه لعن گِل و گُل

چو مرغی در قفس خشکیده دیدم!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  عشق
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 16:3 شماره پست: 29  

با آن که ندیدم نفسی خیر از عشق

هر جا بروم - میکده و دیر - از عشق

گفتم نزنم حرف، دگر با توی سنگ

اما نزدم حرفِ دگر، غیر از عشق!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
خرما!
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ساعت 5:21 شماره پست: 28  

خرما را تو دهانش گذاشت!

اولین باری بود که از طرف مرحوم، دهانش شیرین می شد!!!!!!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  مرگ
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ساعت 12:34 شماره پست: 27    

غریبی خسته ام؛ پایی عطا کن!

مرا شوق و تمنایی عطا کن!

اگر پایان اوجم...، منتی باز

خدایا! مرگ زیبایی عطا کن!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
گلپونه
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ساعت 12:23 شماره پست: 26  

چو عطر گل به باغ ما رها شو!

بیا گلپونه های باغ ما شو!

به باطل می رود این موج آبی

خدایا! شور ما را رهنما شو!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  هیچ
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ساعت 12:4 شماره پست: 25  

بالا می رویم نفس نفس زنان،                                     

به زحمت!

پا می لغزذ و مصدوم می شویم،                                     

به شدت!

در افت و خیزی روزمره ایم،                                   

یک عمر

با آن که می دانی؟! -

از « هیـچ » کوهـــــــــــــــــی ساخته بودیم!!!  

________________________________________شورگشتی________________________________________________
هوای تو
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ساعت 10:13 شماره پست: 24  

هـــــــــــــــــــــــوا گرفته بود .................  باران آمد!

دلــــــــــــــــــــم گرفته بود ................  تو نیامدی!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  داستان
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم مرداد 1393 ساعت 6:23 شماره پست: 23  

خواست داســــــتان بنویسه؛ دفترشو برداشت و نوشت:

« یکی بود، یکی نبود! »

ادامه هر چی فکر کرد،  چیزی به خاطرش نرسید.

سال ها بعد که خبر مرگش پخش شد؛

تو دفترش هنوز همون دو جمله بود:

« یکی بود، یکی نبود!! »


________________________________________شورگشتی________________________________________________
این همه حق!
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم مرداد 1393 ساعت 5:35 شماره پست: 22  

یک قوم همه مست، که این در حق است!

یک قوم، که آن گروه دیگر حق است!

من مانده ام ومانده ام و مانده هنوز

آیا کسی از این همه حق، برحق است؟!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
تو
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم مرداد 1393 ساعت 5:9 شماره پست: 21  

عسل بی تو دروغی؛ نوش از توست!

درخت یاس خوشبو - بوش از توست!

تویی مخفی درون نای بلبل...

صدایِ می نوازد گوش، از توست!

 برچسب ها: گور آرزو/جنگل/انجیر/عشق الهی/درویش/از این شهر/سربلند/غم/تنها/آهوبرّه/مرهم/آغوش عشق/قناعت/گلوی باطل/با تو/گرمی رحمت/عاشق پیشه/برای خاطر من/اشتباه/بی خزان/لعن/عشق/خرما/مرگ/گلپونه/هیچ/هوای تو/داستان/اینهمه حق/تو ،

Can exercise increase your height?
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:12 ق.ظ
Good information. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon).

I have book marked it for later!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر