تبلیغات
شورگشتی ام - باغ هفتم
جمعه 7 شهریور 1393

باغ هفتم

   نوشته شده توسط: محمد شورگشتی    نوع مطلب :باغ هفتم ،


 ________________________________________شورگشتی________________________________________________

چوپان
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 17:50 شماره پست: 132  

صدای دل نواز نای چوپان

دلم را می برد تا پای چوپان!

دل من می رود تا عمق آوا!!

دل من می نوازد جای چوپان!!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  آهو
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 16:37 شماره پست: 130  

به من گفتند تو آهو دلت خواست

نه من ؛ آهوی وحشی خو ، دلت خواست

شدم آهوی وحش تپّه ی تو

رمم ده ، هر کجا هر سو دلت خواست!


________________________________________شورگشتی________________________________________________

تک گل باغ!

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 15:52 شماره پست: 129  

خدایا! شاخه ای بی بر نگردد!               

امیدی کاش خاکستر نگردد!

دلم بر تک گل این باغ خوش بود!               

گلم رفته ست و دیگر برنگردد!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  خورشید
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 14:29 شماره پست: 128  

به صَرف تیرگی مهمان کنیدم!

در عمق غار ها زندان کنیدم!

نمی بینید از من نفی خورشید

شده از سقف آویزان کنیدم!!  

________________________________________شورگشتی________________________________________________
غروب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 11:40 شماره پست: 127  

سحر مثل گلی شاداب بودم

سحر با نازِ گل همخواب بودم

غروب از بخت بد ، از دست مردم  

درون شیشه های آب بودم!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  توان
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 10:52 شماره پست: 126  

شب و روزی به غایت تار دارم

تن و جانی ز غم سرشار دارم

توان ایستادن بی عزیزان

نمی دانستم این مقدار دارم!!

________________________________________شورگشتی________________________________________________
  نشان مرگ
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 10:46 شماره پست: 125  

نمی دانستی عازم بر کجایم

به من گفتی : برو ، من هم می آیم!

و می دانستی هر جایی پس از تو

نشان مرگ دارد لحظه هایم!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  پرستو
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 10:27 شماره پست: 124  

پرستوی بهارانم! کجایی؟!               

چرا اینقدر با من بی وفایی؟!

زنم بر هر بلندی آشیانه               

مرا شاید ببینی و بیایی!  

________________________________________شورگشتی________________________________________________
سرمست
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 0:12 شماره پست: 123  

چنان سرمست می خوانَـــد پرنده

که گویی غــم نمی دانـــــد پرنده

از این لانه ، از این دانه ، از این جفت

بگــو : چیــزی نمی مانـــد ، پرنـــده!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  مرداب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ساعت 0:2 شماره پست: 122  

به صدها بند در بندند مردم

به جای گریه ، می خندند مردم!

اگر خود را رها از خود نسازند

در این مرداب می گندند مردم!

________________________________________شورگشتی________________________________________________
  حجّکم مقبول!
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 23:14 شماره پست: 121  

وقت رفتن با چمدون پر رفت:

پسته ی کیلویی فلان! زعفرون مثقالی بهمان!

وقت برگشتن هم با چمدون پر برگشت:

ساعت مچی چه قیمتی! پارچه قواره ای چفدر!

یکی گفت: حاجی! حجت قبول!

گفت: قبول حق!

گفتم: حج کیلویی چند؟!!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  مرد
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 18:38 شماره پست: 120  

شبی از عشق یارت می کنی تب

شبی انکار عشقت بر سر لب

بیا دل! مرد و مردانه به میدان

بیا تکلیف خود روشن کن امشب! 

________________________________________شورگشتی________________________________________________
افکار
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 16:59 شماره پست: 119  

چه افکار درازی در سر من       

شده افکار پوچم باور من

که دیدم راه می کوبد بیاید      

برای دیدن من ، دلبـر من


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  بدبختی
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 15:27 شماره پست: 118  

کسی شب های تار من ندارد

شب من نقطه ی روشن ندارد!

به چه زل می زنی؟ لبخند عابر!

برو ، بدبـــختی ام دیدن ندارد!

________________________________________شورگشتی________________________________________________
  سرپوش
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 15:20 شماره پست: 117  

تنم با خاک هم آغوش ، بهتر

به روی عیب ها سرپوش ، بهتر

نصیب دوستانم دود و سرفه

چراغ عمر من خاموش بهتر!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  این همه شعر
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 12:11 شماره پست: 116  

شعرم بشود چشم و نظر در تو کند!

تا از ره چشم تو ، گذر در تو  کند

از این همه بیت شعر آبی کافی ست

یک بیت بخوانی و اثر در تو کند!

________________________________________شورگشتی________________________________________________
  محشر
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 11:32 شماره پست: 115  

دریا نشدی ، که شوق و شورم بینی!

حاضر نشدی ، تا که حضورم بینی!

از دور تو را دیدم و گفتم : محشر

نزدیک نیامدی ، نشورم بینی!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  ماه
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 11:20 شماره پست: 114  

بر سینه ی من ، هزار جان تابیدی

از سینه ی من به دیگران تابیدی

حیف از رخ تو بود که بر من تنها

تو ماه شدی و بر جهان تابیدی!! 

________________________________________شورگشتی________________________________________________
انتظار
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 4:3 شماره پست: 113  

من یار تو ام ؛ تو یار باشی یا نه!

مشتاق تو ام ؛ بهار باشی یا نه!

من منتظر تو بوده و خواهم بود

با من تو در انتظار باشی یا نه!!


________________________________________شورگشتی________________________________________________
  قصه ی منظوم: یه خونه... پر بهونه!
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ساعت 3:8 شماره پست: 112  

توی یه شهر قشنگ

پای یه کوه بلند

سه تا گربه زندگی می کردن:

« پیشی و پیش پیشی و میو میو »

*

همه چی خدا به اون ها داده بود:

جای خوب ، غذای خوب ، لباس زیبا داده بود

یه قدّ رعنا داده بود

دو یار و همرا داده بود!

اما اون سه تا به جای دوستی ، حرفِ از جنگ می زدن

می پریدن به سر و کله ی هم چنگ می زدن!   

این می گفت : اونو می خوام

اون می گفت : اینو می خوام

تو چه ظرفی بخورن ، تو چه ظرفی نخورن؟!

این چرا این جوریه؟! ، اون چرا اون جوریه؟!

*

تا یه روزی از روزا

 - روزای پاک خدا -

پیشی از اونهمه دعوا خسته شد

پیشی دل شکسته شد

گفت : من از پیش شما می خوام برم

که دارم در اینجا سر سام می گیرم

اون دو تا با خوشحالی گفتند : برو

مخصوصا میو میو

*

پیشی رفت اما بازم مثل پلنگ

این دو تا به جون هم می پریدن می بریدن  می دریدن!

پیش پیشی هم که پر گوشش درید

طاقتش به سر رسید

گفت : منم دارم میرم

که دارم در این جا سرسام می گیرم

دوباره میو میو

گفت : برو

*

حالا مونده بود فقط میو میو

هر کجا می خواست می رفت

هر چه می خواست می پوشید

هر چه دوست داشت می خرید

*

اما بشنو از پیشی :

از روزی که رفته بود یه غذای کاملی نخورده بود!

سرِ یک لقمه ی نون

پیشی باید می گذشت از سرِ جون!

*

پیش پیشی دیگه نگو

گیر یک سگ قوی افتاده بود

از کجا به دنبالش گذاشته بود

با خودش می گفت : ببین دندوناشو!!

آخه این بهتره یا میو میو ؟!!

*

بعد چند روز که گذشت

غصه ی میو میو هم تازه گشت

تنهایی که بازی ، بازی نمی شد

اینجوری هیچ دلی راضی نمی شد!

اینهمه اسباب بازی

اما حیف یک بازی!

دیگه اشتها نداشت

دیگه حتی حال ادعا نداشت!

شبا تا صبح به خودش می لرزید

تنها بود می ترسید

فکر می کرد لولو میاد

تا صدایی می اومد

فکر می کرد صدای پای او می یاد!

*

حالا هر سه شون پشیمون بودن

هر سه شون گریون و نالون بودن

باز میخواستن که کنار هم باشن

این دفعه یاور و یار هم باشن

دیگه با همدیگه  دعوا نکنن

بعد از این دعوای بیجا نکنن

*

بیچاره میو میو

وقتی دید که اون دو تا

بر نگشتن به خونه

شیشه ی دلش شکست!

پاشد و ساکشو بست

نمی خواست یه لحظه اونجا بمونه!

*

در و وا کرد که بره

دید چیزی پشت دره!

پیشی بود که پشت در افتاده بود

ساک و بقچه اش یه ور ، خودش یه ور افتاده بود!

پرید و فوری در آغوشش گرفت

حال نداشت راه بره ، بر دوشش گرفت

از پیشی یه عالمه عذر خواهی کرد

دید گرسنیه ، براش غذا آورد

بعد از اون هر چه که اسباب بازی داشت

جلو پیشی گذاشت

پیشی گفت : که خسته ام ، خوابم می یاد

داداشی ! مرا میذاری روی پات ؟!

*

پیشی خواب بود که یه هو

داد و فریادی شنید میو میو

صدای پیش پیشی بود که می شنید

هنوز از دست سگه داشت می دوید!

زود پرید تا پیشی از خواب نپره

زود پرید تا پیش پیشی جایی نره

در و وا کرده و گفت : بفرمایین

اومدین ، خوش اومدین!

پیش پیشی پرید توی آغوش او

گفت : هاپو داداش ! هاپو

پهلوان میو میو

رفت به راست، رفت به چپ، رفت عقب، رفت جلو

اما کسی اونجا نبود

هاپویی پیدا نبود!

اومد و زود برای پیش پیشی جون غذا آورد

دوا آورد

خلاصه ، حال او را هم جا آورد!

پیشی از رختخوابش پا شده بود

دوباره پیش پیشی لالا شده بود

اونو برد صبحونه داد

این و برد تو رختخواب

آقای میو میو ، یه پارچه آقا شده بود

حالا زندگی چه زیبا شده بود

همه چی مثل یه رؤیا شده بود!!برچسب ها: چوپان/آهو/تک گل باغ/خورشید/غروب/توان/نشان مرگ/پرستو/سرمست/مرداب/حجکم مقبول/مرد/افکار/بدبختی/سرپوش/این همه شعر/محشر/ماه/انتظار/قصه منظوم: یه خونه پربهونه/ ،

Can you get taller with yoga?
شنبه 25 شهریور 1396 07:57 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some
targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please
share. Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر