تبلیغات
شورگشتی ام - باغ سی ام
سه شنبه 29 مهر 1393

باغ سی ام

   نوشته شده توسط: محمد شورگشتی    نوع مطلب :باغ سی ام ،


_______________________________________شورگشتی________________________________________________
دیو هفت سر!
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ساعت 21:3 شماره پست: 475
 

 یه دیو زشت هفت سر      به دنبــــال آدمـــاست!

 اون ها رو می کشونه     هرجایی که خودش خواست

 

  از جنـــــس جنّیانــــه          جا و مکـــان نــداره

 صبح باشه یا ظهر و شب       وقـت و زمـان نداره

 

 مادر بزرگـــــم میگه:         به یــاد تـــو بمونــــه

 اسم کثیفش ابلیس      اسم دیگه ش شیطونه

 

 شیطـــون پـــر ادّعــــا          با آدمـــــا دشمنـــــه

 می یاد با دوز و کلک         اون ها رو گول می زنه

 

 برو به جنگ شیطون        با حرف و کارای خوب

 شیشه ی عمر دیو و      به سنگ راهت بکوب!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

من و سماور

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ساعت 20:50 شماره پست: 474

 

شیطونکم شیطونک              همه ش میگم که: خاموش

نـــدادم و نمــی دم                به حرف هیچ کسی گوش

*

« غروب شده شیطونک!           سمـــاور و روشــن کن

الان بابات می رسه             یه کم ، کمک به من کن! »

 

مــن ولــی با مامانـــم             قهرم و ... تا ستــاره

همه ش میگه کار دارم          او منــو دوست نداره!

 

قل قل قل می جوشه        خونـه پر از صــدا شد

بخــار دراومد از اون           سمـــاور ، اژدها شد!!

 

مامـان میگه : « عزیــزم!         تــو مثل این سمــاور

هی با خودت میجوشی        یه کم طاقــت بیــاور

 

برای یک بار شده          حرف مامانو گوش کن

آب تنت تمــوم شد          سماور و خاموش کن! »

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

تسلا
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:34 شماره پست: 473
 

نمی بینی دل من بی پناهه

نمی جویی تسلایش ، گناهه

مگو : بی اطلاعی از دل من!

همین دور و بری ، قلبم گواهه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

نوحه خوان

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:32 شماره پست: 472

 

دلم ، پیچیده در اشک و دعایه!

شب و روزم ، شب و روز عزایه!

دل من می زنه بر صورتش چنگ!

دل من ، نوحــه خــوان کربـــلایه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

زینب
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:28 شماره پست: 471
 

 درختــی قــد خمیــده ، داغــداره

 تبـــر ها می زننـــد و استـــواره!

 دل زینب خدا می دانه دل نیست!

 دل زینـــب شکـــوه کـــــوه داره!


 _______________________________________شورگشتی________________________________________________

طاق آسمان
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:24 شماره پست: 470
 

دو چشمم : پاره ای از آسمانه!

سیاهی مردمک : خورشید آنه!

پس از هر گریه ام ، رگ های خونی:

- به طاق آسمان - رنگین کمانه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بازنده
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 21:17 شماره پست: 469
 

دلم با نیزه و خنجر می آیه!

به قلب معرکه ، با سر می آیه

دلم بازنده ی عشقی سیاه و

از او هرچه بگویی ، بر می آیه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

اغوا
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:17 شماره پست: 468
 

به من گفتی: « برو، جوری نمیشه

اگر رفتــی ، ره دوری نمیشه! »

و مـــن رفتم ولی خوبه بدانـــی

چنین اغوا ، کر و کوری نمیشه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

خوش بین
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:11 شماره پست: 467
 

پرستو طعمه ی شاهینه ، مردم!

هوای سینه ام سنگینه ، مردم!

دلم - این تیشه از جانش گذشته -

هنوزم بر وفا خوش بینه ، مردم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

مست
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:8 شماره پست: 466
 

دلم مسته ، دلم سرمست یاره

پلنگـــی محــو رفتــار شکـــاره!

صدای تیر و آهو جست و دررفت

دل زارم همیشه بــد می آره!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

پرنده

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 19:2 شماره پست: 465

 

پرنده در قفس ، دلتنگ لونه

دوبیتی های بابا رو می خونه

پرنـــده می کنه یـــاد زمانـــی

که گیر افتاد با یک مشت دونه!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

جام گناه
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:19 شماره پست: 464
 

 هوا و خانه و کویم ، سیاهه

 دل مست هوس جویم ، سیاهه

 زدم جام گناهی در دل شب

 هوا روشن شد و رویم سیاهه!!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بی تاب

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:16 شماره پست: 463

 

چو مو از عشق بی تابه؟! ندونم

 دو چشمش چشمه ی آبه؟! ندونم

مـــو که بیــــدار شب های درازم

گلـــم بیـــداره یا خوابــــه؟ ندونم

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

تفاهم
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:6 شماره پست: 462
 

من عشقم در دل تو جا ندارد!

تو عشقت در دلم معنا ندارد!

بیا بر زندگی شیرین نشینیم!

تفاهم هیچ کس چون ما ندارد!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

دوری

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مهر 1393 ساعت 10:2 شماره پست: 461

 

چقدر از دوری تو غصه خوردم

نه خوردم غصه ، از دست تو مردم!

بله مردم ، ولی یک لحظه حتی

قسم بر عشق ، از یادت نبردم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

پیوند
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 22:18 شماره پست: 460
 

یکی چون تو ، به دل لبخند دارد!

یکی چون من ، ز غم الوند دارد!

مگر تو یار من گردی! که گویند:

خوشی با ناخوشی پیوند دارد!!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

پشیمان

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 22:8 شماره پست: 459

 

بـــــدم ، اما پشیمـــــان در ته دل

تقاضــامند احســــــان ، در ته دل

بدی های من از بدبختی ام هست!

ندارم قصــد عصیـــان ، در ته دل!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

کوچ
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 22:4 شماره پست: 458
 

زمین ، سبز و تر و زیباست اینجا

شکـــوه آسمــان پیداست اینجا

پرنـــده! شهــر ما شهــر بهــاران

سخن از کوچ ، بی معناست اینجا

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بهت

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 19:1 شماره پست: 457

 

 دلم در پیچ آب و قوت ، مانده ست

 دلم در چنگ دو طاغوت مانده ست!

 چگونه بهـت چشمــم را کند باز؟!

 که خود در کار خود مبهوت مانده ست!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

وسعت
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 18:54 شماره پست: 456
 

نمی گویم: «سکون ما را ببخشای»

دلم تنگ و ... دلم را جا ببخشای!

که بر استخر طوفان داده و موج؟!

دلــم را وسعت دریــــا ببخشای!


 _______________________________________شورگشتی________________________________________________

گناه

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 16:7 شماره پست: 455

 

به لب ، نام تو را بردن گناه است!

- در این بحبوحه - دل ، فکر نگاه است!

دلـــم را هر که می خواهد ببیند!

از این پس روزگار دل سیاه است!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

الهام
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 16:3 شماره پست: 454
 

دعــا کن در تمنایـــت بمیرم

به عشق روی زیبایت بمیرم

شده الهام، می میرم من امشب

بیا ، تا بلکه در پایت بمیرم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

شور

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 15:59 شماره پست: 453

 

 چنان ایام نزدیک بهـــــارم!

             نمانده آنقدَر تا انفجــــارم!

 به زودی سبزی وشور وطراوت

            بریزد چکّه چکّه از کنارم!

 

_______________________________________شورگشتی________________________________________________

بخشش
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ساعت 15:49 شماره پست: 452
 

مــرا بر دیــن توحیــــدی بمیران!

به راهــــی که پسندیدی بمیران

نه وقتی توشه برگیرم - خیال است -

مرا وقتی که بخشیدی ، بمیران



برچسب ها: دیو هفت سر/من وسماور/تسلا/نوحه خوان/زینب/طاق آسمان/بازنده/اغوا/خوشبین/مست/پرنده/جام گناه/بی تاب/تفاهم/دوری/پیوند/پشیمان/کوچ/بهت/وسعت/گناه/الهام/شور/بخشش ،

How long do you grow during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:55 ب.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your
situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, please
shoot me an e-mail if interested.
Can you lose weight by doing yoga?
شنبه 14 مرداد 1396 02:53 ق.ظ
Hurrah, that's what I was looking for, what a data!
present here at this weblog, thanks admin of this site.
Foot Problems
سه شنبه 10 مرداد 1396 03:38 ق.ظ
What i do not realize is in fact how you are now not really much more well-favored than you may be now.
You are so intelligent. You understand therefore significantly on the subject of this matter, produced me in my view believe it from a lot of various angles.
Its like women and men don't seem to be interested until it's one thing to do with Lady gaga!
Your own stuffs nice. At all times deal with it up!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:01 ق.ظ
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me
out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its aided me.

Great job.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:32 ب.ظ
Hello, Neat post. There's an issue along with your site in web explorer, could test this?

IE still is the marketplace leader and a huge portion of
other people will leave out your wonderful writing due to this problem.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر